Bouwprojecten waarbij wonen niet de hoofdrol speelt, brengen een grotere technische uitdaging met zich mee. Ze vragen om maatwerk en teamwork, kosten calculeren en planningen op elkaar afstemmen, alleen al omdat er bij utiliteitsbouw doorgaans veel meer bouwpartners hun steentje bijdragen.

We werken met bouwpartners die meedenken over het intensievere gebruik vanwege de openbare functie, de toegankelijkheid voor vaste gebruikers en bezoekers. We kunnen met een gerust hart zeggen: Paas weet van bouwen.