Voor woningbouwvereniging De Volmacht te Gieten, pakken we een grootschalige renovatie op van 51 woningen. De wijk wordt volledig vernieuwd.

Uitdaging in dit project in een zo kort mogelijke tijdsbestek met zo min mogelijk overlast voor de bewoner de woningen te renoveren. We hebben hierin meegedacht met de woningbouwvereniging door zo veel mogelijk te onderdelen kant enm klaar op de bouw te assambleren. Hierdoor is de belasting voor de bewoners minimaal.

Bekijk alle projecten

Wijkrenovatie 51 won. Gasselternijveen

Voor woningbouwvereniging De Volmacht te Gieten, pakken we een grootschalige renovatie op van 51 woningen. De wijk wordt volledig vernieuwd. 

OpdrachtgeverDe Volmacht te GietenArchitectKAW Architecten te Groningen