Gebouwen vragen onderhoud en daarnaast veranderen woonwensen van bewoners. Zorggroep Drenthe heeft om die redenen in eerst instantie onderzocht wat de kosten zouden zijn voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding van het complex om daarmee het gebouw weer aan te laten sluiten bij de woonwensen van nu. Daarbij is met name gekeken naar een verbetering van het comfort, de veiligheid en uitstraling van het gebouw. Het onderzoek wees uit dat het renoveren van het bestaande gebouw erg kostbaar is en uiteindelijk niet het gewenste resultaat zou opleveren. Vandaar dat er is gekozen voor een combinatie van nieuwbouw en renovatie.

Artikel: Bouwen in het Noorden – 2012

Bekijk PDF

Een film preview vindt u hier :

Bekijk alle projecten

Nieuw- en verbouw Tienelswolde Zuidlaren

Gebouwen vragen onderhoud en daarnaast veranderen woonwensen van bewoners. Zorggroep Drenthe heeft om die redenen in eerst instantie onderzocht wat de kosten zouden zijn voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding van het complex om daarmee het gebouw weer aan te laten sluiten bij de woonwensen van nu.

OpdrachtgeverStichting Zorggroep Drenthe te AssenArchitectHJK Architecten te Groningen