Het woningbouwproject is onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk De Wijert. Vanaf het begin van de vernieuwing van de Wijert is belang gehecht aan de ruimtelijke opzet van de wijk. Dit heeft geleid tot een weloverwogen, behoedzame aanpak. Door uit te gaan van de footprint van de te vervangen bebouwing, kunnen de bestaande juridische kaders optimaal worden benut.

De nieuwbouw is gelegen aan weerszijden van de Da Costastraat. Het programma bestaat uit eengezinswoningen in de categorie sociale huur. De nadruk in de ruimtelijke opgave lag op het opnieuw vormgeven van een samenhangend straatbeeld.

Binnen een compacte opzet is een woning over drie lagen gerealiseerd. De opzet van het woningtype is traditioneel met op de begane grond de woonkamer annex keuken en op de verdiepingen de slaapvertrekken. Vanaf de eerste verdieping biedt de woning toegang tot een terras. Aan de westzijde van de Da Costastraat grenst de bebouwing aan een gemeenschappelijke tuin, de overgangsstrook bestaat uit lage beplanting. Aan de oostzijde zijn achtertuinen uitgegeven, ontsloten via een achterpad. In deze tuinen zijn buitenbergingen geplaatst.

Op een hoek is de diepte van de kavel benut om twee gestapelde groepswoningen te realiseren, gericht op intramurale zorg, met ieder 6 woonunits en gemeenschappelijke woonvertrekken. Door de karakteristieke doorsnede van de naastgelegen rijwoning aan te houden voegt de groepswoning zich soepel in het straatbeeld.

De architectuur sluit aan bij de omgeving, het dominante gevelmateriaal is baksteen. Bij de Da Costastraat is een rode, genuanceerde steen toegepast die verwijst naar de kleur metselwerk van de gesloopte portiekwoningen. Als tweede materiaal is prefabbeton toegepast. De prefabbeton kolommen brengen een verticale orde aan in de rij en maken de individuele woning herkenbaar. De dubbelhoge ‘buitenkamer’ en de door ligusterhagen omzoomde voortuinen aan weerszijden van de straat zorgen voor een karakteristiek straatbeeld.

Bekijk alle projecten

35 woningen + woon-zorgcomplex Da Costastraat Groningen

Het woningbouwproject is onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk De Wijert.

OpdrachtgeverNijestee Vastgoed te GroningenArchitectDe Nijl Architecten te Rotterdam