Goed en verstandig onderhoud betekent voor ons: niet alleen zorgvuldig omgaan met budgetten, maar zeker ook met mensen. Wanneer groot onderhoud nodig blijkt, zorgen we altijd dat we ons werk met zo weinig mogelijk overlast voor de huurder of bewoner uitvoeren. We denken mee over tijdelijke noodoplossingen die het ongemak verzachten; bij een ingrijpende renovatie van de sanitaire voorzieningen een vervangende, mobiele badkamer bijvoorbeeld.

Het kan nog verder gaan: bij een woonzorgcomplex dat in een paar maanden tijd grotendeels vernieuwd moest worden, hebben we de bouwstromen zo ingericht, dat de ruim 100 bewoners al die tijd in het complex konden blijven wonen. Het vroeg om een ambitieuze en strakke planning, maar het kon. Voor de opdrachtgever was die houding doorslaggevend bij de keuze voor het plan van Paas BV.