Contact

Paas B.V.
Zuiderdiep 299
9521 AH Nieuw-Buinen

T: 0599 - 616833
F: 0599 - 622368
E: info@paasbv.com

Klik hier voor een kaart

Erkend leerbedrijf

Binnen Paas Beheer BV bestaan er verschillende mogelijkheden voor scholing en opleiding. Hiervoor worden ruimschoots tijd en middelen vrijgemaakt.

 

De duidelijke en goede praktijkopleiding voorziet het bedrijf van de benodigde jeugdige instroom van gekwalificeerde bouwvakkers.

erkend leerbedrijf

Allereerst is er de opleiding voor scholieren die het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) met goed gevolg hebben afgerond en via VSPB, de samenwerkingsorganisatie voor de bouw, een primaire of voortgezette opleiding volgen. De leerling gaat onder begeleiding van een leermeester aan het werk op een bouwplaats. Hij volgt bovendien wekelijks een dag theorie aan school.


Paas b.v. is gecertificeerd als leerbedrijf voor de onderdelen:

  • Assistent Uitvoerder B & U
  • Vakkracht Bouwtechniek
  • Voortgezette Timmerkracht
  • Primaire Timmerkracht
  • Hulpvakkracht
  • Bouwplaatsassistent Timmeren


De leermeesters en coördinatoren van aannemingsbedrijf Paas BV hebben regelmatig overleg met en over de leerlingen. Elk jaar vindt er een toetsing en uitreiking van het certificaat plaats.